10X10 Maart: discourse

Blok je agenda! Van 19 tot en met 28 maart draait ons tiendaagse programma volledig om het concept van discours. Bij Veem bedden we de kwesties die op het podium worden onderzocht graag in met contextactiviteiten die het gesprek op gang brengen (nagesprekken, het Long Now Lab, de boekwinkel, Open Studio, etc.). In maart vormt ‘discours’ de springplank om verder te gaan dan discussies, onderweg naar manifestatie, waarbij we het theater gebruiken voor uitwisseling en wederkerigheid. Met onze bijzondere interesse in discours gaan we samen denken door te doen, en bieden we activiteiten die dieper op een bepaald onderwerp ingaan. Daarbij horen workshops, een tijdelijk koor, lezingen, leesgroepen en een intergenerationeel gesprek op afstand. 


We zijn blij met onze bezetting: Pascal Gielen, Samara Hersch, ARIAS, Margo van de Linde (Subculture Cabaret), Chris Tonelli, en een tekst van Ogutu Muraya voor de 'Reading Group'.


We hopen je te mogen begroeten voor een moment van bewustwording, om samen na te denken en de krachten te bundelen met stadspartners die zich bezighouden met discours en uitwisseling.


Tien keer, verspreid over het seizoen en de stad, manifesteert Veem zich in Amsterdam als hét huis voor Dans en Performance – voor haar kunstenaars, haar publiek, voor Amsterdam en de internationale gemeenschap. Als vervolg op het statement van de 100 Dagen en vanuit de wens om in de toekomst weer het volledige jaar aanwezig te zijn.


Iedere tiendaagse kent een eigen invalshoek en daarnaast enkele vaste ingrediënten zoals je die van Veem gewend bent. We tonen kunstenaars en ontwikkelingen die nu en in de toekomst belangrijk zijn voor het Veem House for Performance. We werken hierbij samen met diverse co-curatoren, waaronder gelieerde partners en kunstenaars. We creëren samen ruimte voor verbeelding, interactie en discours.