arrow Program

GREENHOUSE

Rob Smorenberg & Boogaerdt / Vanderschoot

Dit programma is onderdeel van Polyphonic Songs

Deze eerste editie van GREENHOUSE wordt gehost door Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot en draait om de residentie van Rob Smorenberg. Rob Smorenberg (1993) is afgestudeerd aan de Mime Opleiding aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Tijdens zijn residentie in het Veem onderzoekt hij de bewegingsleer ontwikkeld door Etienne Decroux (1898 – 1991), grondlegger van de moderne mime. Onderdeel van de mime corporel zijn zijn sociaal-economische figuren. Deze figuren laten ons zien hoe de mens destijds (jaren 30) functioneerde en in contact stond met hun omgeving. Het fysieke geploeter met logge machines, de mechanische en repetitieve bewegingen van de industrialisering of de statigheid van de heersende klasse.

In zijn onderzoek verdiept Rob zich in deze figuren om vervolgens een vertaalslag te maken naar vandaag de dag. Om zo, geheel binnen de stijl van Etienne Decroux, de mens en zijn dagelijks handelen te tonen anno 2020. 

Coaches in deze residentie zijn Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot. Tijdens GREENHOUSE deelt Rob een eerste stap in zijn onderzoek en schuiven andere makers aan om in gesprek te gaan over Rob zijn onderzoek en wat het betekent, het lichaam als vertrekpunt voor een performance. 

21 januari 2020

20:00

Op dinsdag 21 januari vindt de eerste editie van GREENHOUSE plaats. GREENHOUSE (werktitel) wordt een terugkerend format in het ontwikkelplatform van Nicole Beutler Projects, Keren Levi, Boogaerdt/VanderSchoot, BAU en Veem Huis van Performance. In GREENHOUSE komen artistieke vraagstukken en actuele thema’s van de makers van het netwerk aan bod.

Het is een avond met lezingen, performances, installaties, discours, gesprekken en ontmoetingen.

Guest:
Marijn de Langen

With:
Rob Smorenberg & Boogaerdt / Vanderschoot

Made possible by

This program was supported by