arrow Stories

Vacature: We zijn op zoek naar een Technisch Coördinator

27 mei 2021

Veem House for Performance toont, produceert en coproduceert werk van nieuwe (internationale) makers in dans, performance en mime. Ongeveer 10 dagen per maand openen we de deuren voor ons publieke programma. De publieke programma’s van Veem House borduren voort op de thema’s en makers van het huis en kennen terugkerende elementen zoals performances, het Veem House Dinner en de Open Studio’s. Verdieping en interactie spelen een onmiskenbare rol in de programmering.

Wij zijn per 16 augustus 2021 op zoek naar een Technisch Coördinator.

Veem House for Performance wordt gerund door een klein team van medewerkers en freelancers. Het is zowel een producerende als een presenterende instelling waardoor de Technisch Coördinator uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden heeft. We bieden een functie van drie dagen in de week, mogelijk met aanvullende theatertechnische diensten tijdens avonden met programmering. De Technisch Coördinator wordt aangestuurd door de directie en zakelijk leider.

De gemeenschap van Veem House is ruimdenkend, divers en internationaal. De processen van makers zijn vaak nog in een experimentele fase. We zoeken iemand die meedenkt, met oplossingen komt, signaleert en daarover communiceert. Een teamplayer, iemand die graag technische processen coördineert van begin tot einde, inclusief evaluatie.

De Technisch Coördinator:

 • Is verantwoordelijk voor de aansturing, het budgetbeheer en de bedrijfsvoering van de afdeling techniek (bestaande uit meerdere zzp’ers);
 • Controleert, regelt, plant en verdeelt de theatertechnische werkzaamheden en stelt hiervoor dienstroosters op;
 • Instrueert de theatertechnici en draagt zorg voor de kwaliteit en het plezier van hun werkzaamheden en werkomstandigheden;
 • Signaleert problemen, vervult een klankbordfunctie en fungeert als eerste aanspreekpunt wat betreft de werkinhoud en omstandigheden van de technische ploeg en eventuele technische stagiaires;

Verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de techniek:

 • Is verantwoordelijk voor en coördineert de voorbereiding, opbouw en het verloop van de producties en projecten op technisch gebied en werkt eventueel mee aan de uitvoering;
 • Verzorgd de planning en coördinatie voor de opbouw en breek van voorstellingen in eigen huis;
 • Bewaakt en beheert de toegewezen budgetten.
 • Is verantwoordelijke in de contacten met en informatievoorziening van de (afdeling) techniek van de theaters en gezelschappen (m.b.t. reisvoorstellingen van eigen producties en gastvoorstellingen) en met leveranciers;
 • Is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen of het opstellen van de productie risico-inventarisatie en –evaluatie van de eigen producties;
 • Draagt zorg voor het archiveren van technische aspecten van uitgevoerde producties (lichtplannen e.d.);
 • Draait theaterdiensten als ondersteuning van uitvoerend technici van gastvoorstellingen;
 • Is verantwoordelijk voor opbouw, beheer en functioneren van de theater technische inventaris; voert kleine reparaties uit; zorgt voor registratie en opslag; meldt schades;
 • Bewaakt en beheert de investeringsplannen conform meerjaren onderhoudsplan;
 • Is binnen de werkzaamheden van de afdeling techniek verantwoordelijk voor de naleving van de arbowet- en regelgeving en brandweer- en veiligheidsvoorschriften;
 • Verantwoordelijk voor onderhoud van ruimtes in het verzamelgebouw (kantoor en theater); plant en organiseert onderhoud aan gebouw en inventaris en overlegt dit indien nodig met beheerder Werkgebouw Het Veem; regelt in deze ook de veiligheidsvoorzieningen van het publiek;
 • Coördineert en stroomlijnt ICT (infrastructuur o.a. computers, internet en telefonie, Google Drive, gmail accounts).

We zijn op zoek naar iemand die:

 • affiniteit heeft met Veem House, het programma en de gemeenschap.
 • uitstekend kan communiceren en samenwerken in teamverband.
 • minimaal vier jaar werkzaam is geweest als professioneel technicus in het theater.
 • ervaring heeft met het werken met jonge makers.
 •  zowel de Nederlands als Engelse taal beheerst (mondeling & schrift)
 • in bezit is van een rijbewijs B (pré);
 • op de hoogte is van relevante wetgeving en regelingen (ARBO, etc.);
 • beschikt over goede Excel-vaardigheden;
 • bereid is tot werken op onregelmatige tijden.
 • woonachtig is in (de omgeving van) Amsterdam (gezien de belangrijke aanwezigheid in deze functie op flexibele tijden)

Als organisatie willen we midden in de samenleving staan en daarom hechten wij veel waarde aan het optimaal benutten van verschillende perspectieven en achtergronden van onze medewerkers. We zoeken een Technisch Coördinator die deze visie ondersteunt en uitdraagt.

Wat wij bieden:

– Een divers, betrokken en dynamisch horizontaal team van medewerkers en makers.
– Loondienst of opdrachtbevestiging op zzp basis (conform CAO Toneel en Dans)
– Gemiddeld drie werkdagen in de week
– Een bijzondere zaal en plek; een combinatie van White Box | Black Box in een historisch pand aan het IJ.
– Ontwikkelmogelijkheden

Reageren op vacature

CV en motivatiebrief (max. 1 A4) kunnen verstuurd worden naar info@veem.house onder vermelding van ‘Sollicitatie Technisch Coördinator Veem House’, tot en met uiterlijk vrijdag 18 juni 2021.

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 23 juni 2021. 

Met mogelijk een tweede gesprek op vrijdag 25 juni 2021. 

Wij hopen de gesprekken live in ons kantoor te kunnen houden.

Voor meer informatie over de functie mail naar info@veem.house en informatie opvragen bij Martha van Meegen (zakelijk leider).