arrow Artists

Stella Kruusamägi x Reza Mirabi

Artistic exchange residency MDT Stockholm / Veem House

Begin 2023 deden MDT in Stockholm en Veem House for Performance in Amsterdam een open oproep voor twee onderzoeksresidenties voor danskunstenaars uit Amsterdam en Stockholm. De uitverkoren kunstenaars waren Stella Kruusamägi uit Stockholm en Reza Mirabi uit Amsterdam.

  • Stella deelden de resultaten van haar onderzoek tijdens de Open Studio op 12 mei 2023, aan het einde van haar residentie in Amsterdam.
  • Reza gaat naar Stockholm van 18-29 oktober 2023 voor zijn residentie bij MDT.

MDT en Veem House willen ruimte creëren voor artistiek onderzoek in experimentele dans en choreografie en mogelijkheden openen voor uitwisseling met en tussen de twee gekozen kunstenaars en de respectievelijke steden/artistieke gemeenschappen/werkplekken/locaties van Amsterdam en Stockholm.

Deze artistic exchange residency is een project van het Life Long Burning Network (met support van de Europese Unie).

Producties door Stella Kruusamägi x Reza Mirabi

Over Stella Kruusamägi

Stella Kruusamägi (1992) is een Estlandse kunstenaar-performer die woont en werkt in Stockholm. Met een diverse achtergrond in podiumkunsten en dans omvat haar interdisciplinaire praktijk performancekunst, beweging, videokunst, geluidskunst, installatie en schrijven. Ze heeft een master in choreografie van de Stockholm University of the Arts en een bachelor in podiumkunsten van de Universiteit van Tartu Viljandi Cultural Academy. Ze heeft aan verschillende artistieke projecten gewerkt in Estland, Engeland, Spanje en Zweden. In haar werk verdiept ze zich in psychologie en psychofysica en onderzoekt ze de fysieke en mentale grenzen van het lichaam, emotionele en psychologische toestanden en maatschappelijke normen. Ze houdt zich bezig met onderwerpen als het queer lichaam, vrouwelijkheid en ethiek. Stella is lid van de kunstenaarsincubator van Subtopia Katapult en maakt deel uit van de Cate Group, een kunstenaarscollectief in Alby, Zweden, samen met Andrea Diaz Ghiretti en Juanma González.

Tijdens haar residentie bij Veem House in mei 2023 focuste Stella zich op het onderwerp “Queering in the Periphery”. Haar doel was om met beweging en stem de labeling van queerness en de ervaringen van degenen die zich outcasts voelen binnen de LGBTQ-gemeenschap te onderzoeken.

Over Reza Mirabi

Reza Mirabi houdt het midden tussen choreograaf, beeldend kunstenaar, danser en zadenverzamelaar, met een achtergrond in tuinbouw, milieueducatie en herbebossingsprojecten in Iran, Koerdistan, India en Portugal.

Door middel van geluid, beweging en poëzie zoekt Mirabi naar manieren om verhalen te belichamen. Dringende maar gefragmenteerde verhalen van zowel persoonlijke als politieke herinneringen, materialen en vormen van verlies. Verhalen die gevormd worden door luisteren en verbeelden, en opnieuw luisteren. Manieren van luisteren met en door het hele lichaam om kritisch te reageren op de gelaagde (hi)stories of displacement die hij in zichzelf meedraagt.

Luisteren wordt zo uiteindelijk een choreografisch proces en een politieke daad om onzichtbaar gemaakte archieven aan te boren. Meer recentelijk is Mirabi uit de black box gestapt en in locatie-specifieke context gaan werken, waar luisteren de basis vormt voor het repeteren en co-componeren met de materiële texturen, talen en (hi)stories van een plek.