arrow Program

An Animal Walks Into An Art Institution

Veem House for Performance, ARIAS, MA Approaching Language

DIT EVENEMENT IS GEANNULEERD VANWEGE DE MAATREGELEN RONDON COVID-19.

Bestaat het instituut wel zoals wij denken? Wat zegt het ‘ons’ over de institutionele structuren die we creëren en bewonen als een dier een kunstinstituut binnengaat?

In de thematische serie van Veem House for Performance 10X10 rondom het concept ‘discours’, vragen we ons af wat er gebeurt wanneer een niet-menselijk dier in een kunstinstituut komt. Wat zegt ‘zijn’ introductie ons over de institutionele structuren waarin we ons bevinden en waaraan we gewend zijn geraakt: de taal die we spreken? Het niet-menselijke dier wordt nog vaak gezien als subversieve kracht, maar tegelijkertijd stelt het ons in staat om ons de wereld anders voor te stellen. 

Bovendien wordt de verschijning van het niet-menselijke dier in het museum gezien als verstorend, of zelfs als kritiek op het instituut. Kijk bijvoorbeeld naar Marcel Broodthaers’ presentatie van een kameel in het Musée des Beaux-Arts in Brussels in 1974, die het (toentertijd) nog bestaande gat tussen natuur en cultuur liet zien. Welke andere perspectieven legt het niet-menselijke dier bloot? 

Mensen en niet-menselijke dieren delen eenzelfde omgeving, toch zijn de relaties en verbindingen tussen de twee schaars. Het niet-menselijke dier wordt over het algemeen buitengesloten van “discours”, omdat binnen de filosofie en politicologie de taal als een puur menselijke eigenschap wordt gezien. Daardoor worden niet-menselijke dieren uitgesloten van politieke gemeenschappen, voor deelname is “logos”, of “rationele spraak” (Eva Meijer, When Animals Speak) immers een voorwaarde. Vele kunstenaars, politiek denkers en filosofen proberen deze conservatieve gedachtegang te verstoren door een alternatieve politieke praktijk te her-denken en uit te dragen (Bruno Latour’s Parliament of Things). 

Het programma verzamelt werken (in wording), performatieve structuren en inzichten, door studenten van de MA Approaching Language aan het Sandberg Instituut en artiesten die reflecteren op de aanwezigheid en potentie van het dier om alternatieve talen de ruimte te geven. 

 

25 maart 2020

20:00

Voor dit evenement nodigde Veem ARIAS uit, die op hun beurt de MA Approaching Language uitnodigden. Het programma is het resultaat van hun samenwerking. 

ARIAS is een onderzoeksplatform dat werd opgericht door de Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten (AHK), Gerrit Rietveld Academie (GRA), Hogeschool van Amsterdam (HvA), Universiteit van Amsterdam (UvA) en Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam). ARIAS maakt kruisingen, ontmoetingen en samenwerkingen mogelijk tussen artistiek onderzoek en onderzoek op het gebied van de geestes-, sociale en natuurwetenschappen. 

Presented by:
Veem House for Performance, ARIAS, MA Approaching Language