arrow Program

De Metaforen

Jozef Wouters and Jeroen Peeters

Hoe stel je een probleem voor dat onvoorstelbaar is?

De Metaforen

Het debat rond klimaatsverandering is hypercomplex en gaat onze verbeelding ver te boven, ook al dragen we voortdurend woorden, beelden, cijfers en grafieken aan. Hoe laat een en ander zich vatten in beelden en metaforen? Welke beeldspraak blijft hangen? Hoe verbeeld je een onvoorstelbaar probleem?

In december 2014 verbleef kunstenaar Jozef Wouters op de UN-klimaattop in Lima. Gedurende twee weken verzamelde hij er 80 metaforen die werden gebruikt om de klimaatverandering te verbeelden en bespreken. Die werden in samenwerking met lokale drukkers vertaald in een beeldenboekje en aan het einde van de conferentie verspreid als een “ontwerp voor verdere onderhandeling”.

Tijdens zijn verblijf in Lima onderhield Wouters een briefwisseling met essayist Jeroen Peeters, die commentaar leverde op de berichtgeving op het klimaatdebat in Belgische kranten. De vraag blijft prangend: hoe gaan wij – kunstenaars, intellectuelen, burgers – om met een probleem dat zich nauwelijks laat inbeelden? Op basis daarvan maakte zij de lezing-performance The Metaphors.

We zijn verheugd met de aanwezigheid van Abdeluheb Choho, de wethouder met de portefeuille voor duurzaamheid in Amsterdam, die uitgenodigd is om de middag te openen met een bijdrage vanuit de (lokale) politiek.

Na de voorstelling De Metaforen vinden tafelgesprekken plaats waarvoor de gedachten, beelden en vragen die Choho, en Peeters & Wouters opwerpen als inspiratie kunnen dienen voor een gezamenlijke uitwisseling.

Als theater vinden wij het van belang om onze eigen handelen in deze kwestie ook kritisch te bevragen; niet alleen op het podium, maar ook in ons eigen ‘huishouden’. We zijn al langere tijd bezig om te kijken hoe wij als instelling in de podiumkunsten -en cultuur sector ook een ambassadeursfunctie op het gebied van duurzaamheid zouden kunnen vervullen. Ook deze middag is een stap in dat gesprek over duurzaamheid.

We hopen dat uw aanwezigheid, want we zijn er van overtuigd dat de uitwisseling tot wederzijdse inspiratie kan leiden.

Het boek The Metaphors is verkrijgbaar via www.markpezinger.de, een beperkt aantal kopieen zal te koop zijn tijdens het event.

8 november 2015

16:00

arrow
arrow

Creator:
Jozef Wouters, Jeroen Peeters

Thanks to:
Mark Pezinger Verlag, La Junta Lima, Ewout Stoefs, WorkSpaceBrussels