arrow Program

House Event: Human not Human

This event is in Dutch.

De relatie tussen de mens en zijn omgeving; de aarde, dieren, materialen en dingen was nog nooit zo belangrijk en urgent als nu. Door de activiteiten en voorstellingen van het ‘100 Dagen Huis’ loopt de rode lijn #FacingGaia over ecologie. Dit House Event zoomed verder in op alles wat hier mee samen hangt…

Waar het op neerkomt is dat de mensheid als geheel ook eenzaam is. 

– Lieke Marsman

Zowel Lieke Marsman als Thijs Middendorp oefenen zich in een (nieuw) engagement met de wereld.  Deze twee bijzondere stemmen in het posthumanistisch discours in Nederland, vertellen deze middag over een andere, misschien wel omgekeerde, manier van ‘mens zijn’. 

‘… Ik moest er voor zorgen dat ik het tegenovergestelde van een mens was’, concludeert Ida nadat haar moeder haar zegt dat de mens ‘door en door slecht is’. Ida is de hoofdpersoon in Lieke Marsman’s debuut Het Tegenovergestelde van een Mens, zowel een urgente essayistische en poëtische gedachteoefening over existentiële vragen met betrekking tot de roofbouw die we op de aarde hebben gepleegd, als ook een roman over klimaat(verandering) en liefde. 

‘In het scheppingsverhaal van de Maori, is de mens familie van de zee, de wind en het bos. In het verhaal dat mij altijd is verteld, overheerst de mens die natuur juist.’ Zo begint Thijs Middendorp een artikel in de serie ‘Het einde van de mens als maat der dingen’ in de Correspondent, over zijn bezoek aan de Whanguanui-rivier in Nieuw-Zeeland, die sinds een paar jaar een rechtspersoon is. Zijn fascinatie daarvoor sluit nauw aan bij het mede door hem opgerichte Parlement van de Dingen: een publieke ruimte waarin het recht niet alleen op mensen maar op het leven an sich betrokken wordt. 

De setting is een juist zeer artificiële ruimte van aluminium – de scenografie van de performance CEEPORT van Yuru Umamota dat de tragedie van onze blik verkent – en brengt de aanwezigheid van en bewustzijn over materialen voort als een andere entiteit om in acht te nemen en mee te leven. 

Words for the Future

Gepresenteerd wordt ook de allereerste issue van de publicatiereeks Words for the Future, ontwikkeld door Nienke Scholts. Meer dan futuristische toekomstvisies zijn de woorden in deze serie – en de werelden waarnaar ze verwijzen – pogingen om een verhouding tot de complexiteit van het heden te vinden. Het eerste woord in de reeks resoneert sterk met de vragen over nieuwe relaties tussen levende (en materiële) ‘wezens’, en zal onthuld worden aan het einde van deze middag. 

An Incomplete Life 

De avond wordt afgesloten met de performance ‘An Incomplete Life’ van Wild Vlees – dat onderzoekt wat de rol van de mens op aarde is en de vraag stelt of leven niet langzaam verdwijnen leren is.

Programma

16:00-18:00 “Het tegenovergestelde van een mens”

19:00-20:00 An Incomplete Life

21 October 2017

16:00

Entree op vertoon van je ticket voor de voorstelling van Wild Vlees – An Incomplete Life. 

Of €5 zonder performance.