arrow Stories

Open Brief aan de Gemeente Amsterdam: Investeer in de dans en performance in Amsterdam!

26 August 2020

Open Brief namens het veld van de Amsterdamse Dans en Performance aan de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering van de Gemeente Amsterdam. Vergadering 26-08-2020 

Investeer in de dans en performance in Amsterdam! 

Na drie augustus kan de balans opgemaakt worden voor de dans en performance in Amsterdam voor de komende vier jaren na de beslissingen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de Raad voor Cultuur. Conclusie: aandacht voor nieuwe aanwas en ontwikkeling in het veld van de dans en performance is enorm verzwakt, een samenhangende visie voor een gezond artistiek klimaat ontbreekt, ‘dans’ en ‘performance’ ontvangen structureel te weinig steun. 

Het ontwikkelplatform BAU, dat zich inzet voor de onafhankelijke makers in de dans en performance, wil namens en in het belang van de instellingen uit de dans en performance in Amsterdam, haar zorgen uiten over de toekomst van het gehele Amsterdamse dans- en performanceveld. 

De Gemeente Amsterdam heeft zich ooit bereid getoond het project ‘Danshuis’ te steunen en nadat het plan geen doorgang kreeg heeft het veld gewerkt aan een sterkere infrastructuur. Het initiatief ‘Dansstad Amsterdam’ werd ontwikkeld en er werd er op meerdere manieren gewerkt aan een gezamenlijke visie. Dat heeft uiteindelijk gezorgd voor veel positieve ontwikkelingen in het veld, maar echte verandering kon niet plaatsvinden. Simpelweg omdat het beschikbare budget voor de dans, na vele bezuinigingen op onze infrastructuur, gewoon al jaren te laag is om een goed ecosysteem op te bouwen. 

De vernieuwing en het experiment vindt het meest plaats bij de onafhankelijke makers, de kleine gezelschappen en de productiehuizen. Deze groep moet náást en mét de grote gezelschappen (die ook aan ontwikkeling werken) kunnen functioneren om te komen tot een gezond landschap. De uitkomsten van dit Kunstenplan 2021-2024 zorgen ervoor dat de toch al kwetsbare infrastructuur voor de dans en performance in Amsterdam in groot gevaar wordt gebracht en daarmee de ontwikkeling van de dans en performance. 

Knelpunten voor de ontwikkeling van dans en performance in Amsterdam door de uitkomsten van het Kunstenplan 2021-2024:

– Een te klein budget: er is in totaal voor € 39.568.070 aangevraagd bij het AFK en er was 19.680.000 beschikbaar. Het beschikbare budget is kortom nog geen 50% van wat is aangevraagd. In totaal was €1.800.000 voor de dans beschikbaar. Dat is nog geen 10% van het gehele beschikbare bedrag. In vergelijking, het budget voor theater is €5.225.000, 66% hoger dan het budget voor de dans.

– Het wegvallen van het productiehuis Frascati dat ondanks een positief advies van de Raad voor Cultuur geen subsidie gaat ontvangen. Frascati is voor ons veld een belangrijke plek waar makers in de dans- en performance zich binnen hun productiehuis kunnen ontwikkelen. Frascati co-produceert onder andere het evenement Come Together waar de Amsterdamse onafhankelijke dans- en performance scene jaarlijks haar werk toont en het veld bijeenkomt. 

– Het productiehuis en podium Veem House for Performance heeft ondanks een positief advies nog steeds niet voldoende middelen gekregen om hun visie vorm te geven terwijl de noodzaak van hun bestaan des te groter is geworden met het wegvallen van andere ontwikkelplekken in de stad.

– Drie makers die belangrijk zijn binnen de vernieuwing van de dans en performance, hebben een positief advies gekregen maar zijn vanwege een ontoereikend budget niet gehonoreerd: TILT/Andrea Božić & Julia Willms, NeverLike/Keren Levi en Bird productions/Dunja Jocić. Dit betekent een verarming van de diversiteit van het aanbod.

– Grote speler Danstheater Aya, die zorg draagt voor ontwikkeling in de jeugddans, ontvangt geen budget ondanks een positief advies.

– Henny Jurriens Studio, die de reguliere trainingen en een artistiek programma voor de freelance professionele dansers faciliteert, gaat met een positief advies fors minder subsidie ontvangen dan in voorgaande jaren.

– De ontwikkelinstelling BAU, platform voor Dans en Performance, de organisatie die zich inzet voor de onafhankelijke makers door de vertegenwoordiging van deze sector te doen, wordt door het AFK niet gesteund. Dat terwijl BAU zich actief inzet voor een betere infrastructuur, verbindingen legt tussen de grotere structureel gesubsidieerden en de onafhankelijk makers en evenementen organiseert ter ontwikkeling van de freelancers in het veld. BAU heeft, en zeker in deze onzekere tijden, een noodzakelijke functie.

– In Europa maar ook elders in de wereld, is er een grote ontwikkeling op het gebied van de dans en performancekunsten gaande. Interdisciplinaire performances op het grensgebied van de dans en de live-art hebben een belangrijke rol ingenomen binnen het veld van de dans. Deze nieuwe vorm heeft gezorgd voor een enorme verruiming van het publieksbereik omdat deze nu ook in de museale omgevingen wordt gepresenteerd. Er is echter geen sprake van uitbreiding van het budget voor de dans om deze nieuwe ontwikkelingen te voorzien. 

– We hebben het privilege dat Amsterdam mag beschikken over internationaal hoog aangeschreven opleidingen die aansluiten op deze ontwikkelingen in de dans en performance (DAS Choreography, DAS Theatre, SNDO, MTD, Mimeopleiding, DAS Third, DAS Research, DAS Creative Producing, Sandberg Instituut, Rijksakademie, ARIAS, Gerrit Rietveld Academie). We hebben de organisaties die goed inspelen op de nieuwe behoeftes en artistieke ontwikkelingen. De Gemeente Amsterdam heeft goud in handen met de aanwezige opleidingen, de spelers in het veld en hun geplande samenwerkingen. Dit potentieel moet door de Gemeente Amsterdam gezien worden zodat we kunnen bijdragen aan de internationale reputatie van Amsterdam als plek voor inspirerende en grensverleggende ontwikkelingen in de kunsten. Echter, grote talenten binnen de performance verlaten op dit moment Amsterdam/Nederland op zoek naar steden met een betere infrastructuur.

– Het plan voor samenwerking genaamd Greenhouse van Nicole Beutler Projects, Veem House for Performance, Boogaerd/VanderSchoot, BAU en NeverLike kan nu niet in voorgestelde vorm uitgevoerd worden. Het zou een substantiële bijdrage gaan geven aan de ontwikkeling van dans/performance en mime in Amsterdam. Dit plan zou ondersteund worden door Het Nationale Ballet, ICK, Frascati, de Academie voor Theater en Dans en Podium Mozaïek.

Wij vragen met klem: Investeer in deze discipline, laat de kansen niet liggen en maak gebruik van het kapitaal dat de stad reeds heeft. Formuleer een samenhangende visie voor het veld zodat Amsterdam mee kan gaan met de ontwikkelingen elders in de wereld. Daarvoor is een gezond ecosysteem een vereiste:

> Honoreer organisaties met een positief advies die onder de zaaglijn kwamen.

> Creëer ruimte voor nieuwe organisaties die nog géén grote speler zijn in ons veld, laat zien dat vernieuwing een wezenlijk onderdeel is van artistieke ontwikkeling. Veel gerenommeerde organisaties krijgen nu van twee fondsen hoge budgetten voor de komende vier jaar, terwijl de kleinere vernieuwende organisaties niet in het Kunstenplan terecht zijn gekomen.

> Kijk met een overview en investeer in organisaties en initiatieven die de infrastructuur met ontwikkelingsmogelijkheden verrijken en het onafhankelijke veld versterken zodat we toe kunnen werken naar compleet ecosysteem.

> Maak meer budget vrij voor dans en performance, en overweeg ontschotting van het systeem. Zodat a) performance-makers een plaats krijgen binnen het kunstenplan. b) De verdeling niet plaatsvindt naar rato budget van betreffende discipline. c) De danssector zich weer met andere grote steden in Nederland en het buitenland kan meten. 

BAU Platform voor Dans en Performance / de onafhankelijke makers 

Academie voor Theater en Dans 

Andrea Božić en Julia Wilms|TILT 

Beppie Blankert Danceconcerts 

Bird Productions/Dunja Joçic 

Cinedans 

Dancing on the Edge 

Danstheater Aya 

Festival WhyNot 

Flamenco Biënnale

Frascati 

Gaia Gonelli/Dadodans 

Henny Jurriëns Studio 

Het Nationale Ballet 

Holland Festival 

ICK 

If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution 

Julidans

Keren Levi |Neverlike

LeineRoebana

LIMA

MOKER

Nicole Beutler Projects

Over het IJ | Stichting IJ Producties

Parade

Plan d

Plein Theater

Podium Mozaïek

SHARP/Arno Schuitemaker

Stedelijk Museum Amsterdam

Summer Dance Forever

Theater Bellevue

2 Turven Hoog

Veem House for Performance